STT

Họ và Tên

Tiểu sử tóm tắt

1

Hiệu trưởng: Trần Huy

- Họ và tên: Trần Huy.

- Sinh ngày 01 tháng 05 năm 1986.

- Dân tộc: kinh.

- Nơi sinh: Xã Xuân Quang – Huyện Bảo Thắng – Tỉnh Lào Cai.

- Nơi đăng ký hộ khẩu: Tổ Dân Phố Na Quang 2, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Khen thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh lào Cai tại QĐ số 1226/QĐ-TTg ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày16 tháng 07 năm 2008; chính thức ngày 16 tháng 07 năm 2009.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: SP Toán.

+ Lý luận chính trị: Chứng chỉ, khá.

* Tóm tắt quá trình công tác:

- 9/2008 - 7/2010: Giáo viên trường THCS xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà.

- 8/2010 – 8/2011: Phó Hiệu trưởng trường THCS Tả Củ Tỷ, Bắc Hà.

- 9/2011- 01/2013: Cán bộ phòng GD&ĐT huyện Bắc Hà.

- 01/2013 – 9/2017: Chuyên viên Văn phòng UBND huyện Bắc Hà.

- 10/2017 – Nay: Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

2

 

Phó Hiệu trưởng

Trần Văn Hoàng

- Họ và tên: Trần Văn Hoàng.

- Sinh ngày 21 tháng 03 năm 1978.

- Dân tộc: kinh.

- Nơi sinh:Thị trấn Ninh Cường – Huyện Trực Ninh – Tỉnh Nam Định.

- Nơi đăng ký hộ khẩu: Tổ Dân Phố Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Khen thưởng:Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh lào Cai tại QĐ số 3247/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Lào Cai.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày19 tháng 11 năm 2004; chính thức ngày 19 tháng 11 năm 2005.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: ĐHSP Tiểu học.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp-giỏi

* Tóm tắt quá trình công tác:

- 9/1998-8/2000: Giáo viên trường Tiểu học xã Bản Liền, huyện Bắc Hà.

- 9/2000–8/2003: Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Bản Liền, Bắc Hà.

- 9/2003- 8/2012: Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Bản Liền, Bắc Hà.

- 9/2013 – 9/2017: Hiệu trưởng trường PTDTBT Tiểu họcBản Liền, Bắc Hà

- 10/2017 – Nay: Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3

Phó Hiệu Trưởng

Thèn Hải Âu

- Họ và tên: Thèn Hải Âu.

- Sinh ngày 03 tháng 5 năm 1981.

- Dân tộc: Nùng.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 19 tháng 05 năm 2009; chính thức ngày 19 tháng 05 năm 2010.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Đại học Lịch sử.

+ Lý luận chính trị: sơ cấp.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Bản Liền

- Quê quán: Xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ dân phố Bắc Hà 2, Thị trấn bắc hà – huyện bắc hà, tỉnh Lào Cai.

 

4
Phó Hiệu Trưởng
Phạm Văn Trọng

- Họ và tên: Phạm Văn Trọng

- Sinh ngày 19 tháng 02 năm 1976.

- Dân tộc: Kinh.

- Kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam: ngày 06 tháng 7 năm 2007; chính thức ngày 06 tháng 7 năm 2008.

- Trình độ học vấn:

+ Giáo dục phổ thông: 12/12;

+ Chuyên môn: Đại học Tiểu học.

+ Lý luận chính trị: Trung cấp.

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó hiệu trưởng trường PTDTBT TH&THCS Bản Liền

- Quê quán: Xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

- Hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ dân phố Na Quang 3, Thị trấn bắc hà – huyện bắc hà, tỉnh Lào Cai.