Tổ Khối 1

 

STT

Họ và tên

Lý lịch

1

 

Tổ trưởng: Trần Thị Thanh Hương

 

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học Sư Phạm Tiểu Học.

- Sinh năm : 1978.

- Email: hoangbanlien@gmail.com.

- SĐT : 01672042746.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 4-TT Bắc Hà.

2

Tổ Phó: Nguyễn Thị Phượng

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học Sư Phạm Tiểu Học.

- Sinh năm : 1987.

- Email: nguyenthiphuongthbl@gmail.com.

- SĐT : 0978419637.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Nậm Sắt 4-TT Bắc Hà.

3

Trương Thị Quỳnh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: CĐ Sử-GDCD.

- Sinh năm : 1984.

- Email: truongthiquynh84@gmail.com.

- SĐT : 01687301508.

- Địa Chỉ: Thôn Km3-Na Hối-Bắc Hà.

4

Sèn Thị Tiến

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:.

- Trình Độ: CĐSPTH.

- Sinh năm : 1991.

- Email: tienbanlien@gmail.com.

- SĐT : 01682005786.

- Địa Chỉ: Thôn Na Lang- Tà Chải- Bắc Hà.

5

Chảo Văn Chinh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: TCSPTH.

- Sinh năm : 1988.

- Email: chaochinhbhlc@gmail.com.

- SĐT : 01674293468.

- Địa Chỉ: Đội 2-Bản Liền-Bắc Hà.

6

Đoàn Quốc Việt

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: CĐSPTH.

- Sinh năm : 1977.

- Email: quocvietthbl@gmail.com.

- SĐT : 0964167514.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Bắc Hà 2 -TT Bắc Hà.

7

Nguyễn Chí Thanh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: ĐHSP Âm nhạc.

- Sinh năm : 1991.

- Email: gianghoang8289@gmail.com.

- SĐT : 0973821523.

- Địa Chỉ: Thôn Minh Đức-Tuy Lộc-TP Yên Bái-Yên Bái.

8

Ngô Thị Hòa

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm:

- Trình Độ: CĐSPTH.

- Sinh năm : 1977.

- Email: hoahaidang12@gmail.com.

- SĐT : 01694814267.

- Địa Chỉ: Tổ dân phố Na Quang 2-TT Bắc Hà.