Tổ Xã Hội

 

STT

Họ và tên

Lý lịch

1

Tổ trưởng: Trần Thị Tuyết Chinh

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1984.

- Email:

- SĐT : 0916648692.

- Địa Chỉ: Bản Phiêt -  Bảo Thắng – Lào Cai.

2

Dương Văn Sáng

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1984.

- Email:

- SĐT : 0965971284.

- Địa Chỉ: KM3- Na Hối, Bắc Hà, Lào Cai.

3

Vàng Thị Hồng Tuyển

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1986.

- Email: anninhvi2412@gmail.com.

- SĐT : 01628915016.

- Địa Chỉ: Na Lo- Tà Chải- Bắc Hà- Lào Cai.

4

Trương Văn Thành

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1977.

- Email:

- SĐT : 0915868721.

- Địa Chỉ: TDP Na Quang 2 - TT Bắc Hà - Lào Cai.

5

Trần Thị Yến

- Chức vụ: Giáo Viên.

- Học Hàm: Cử Nhân.

- Trình Độ: Đại Học.

- Sinh năm : 1990.

- Email:

- SĐT : 0973634520.

- Địa Chỉ: TDP Na Quang 2 - TT Bắc Hà - Lào Cai.