TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS BẢN LIỀN          
 THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/4/2018  
   
  6A7A7B8A8B9A 
Thứ 21Chào cờThanhChào cờĐạtChào cờV namChào cờChinhChào cờNguyênChào cờSáng 
2NNYếnToánĐạtN văn TuyểnTDThànhToánÁnhN vănSáng 
3TintùngTD ToánT AnhToánÁnhNNYếnHóaThanh 
4ToánĐạtSửThànhNNYếnN vănChinhĐịaDuaToánT Anh 
5CNDuaNhạc C ThanhTinTùngGDCD TuyểnSinhNguyênGDCDChinh 
              
Thứ 31SinhThanhSửV namTDThànhToánÁnhL SửÂuĐịaDua 
2Vật lýÁnhĐịaDuaNNYếnL SửÂuHóaThanhTDThànhChinh
3N vănV namToánĐạtĐịaDuaNNYếnToánÁnhTinTùngNguyên
4TDThànhNN YếnN vănTuyểnĐịa DuaCNĐạtHóaThanhT Anh
5MTĐạtCN ÁnhTin TùngCN HuyGDCDTuyểnNN YếnSáng
               
Thứ 41NhạcC ThanhN vănTuyểnĐịaDuaSinhNguyênTinTùngN vănSángV Nam
2NN YếnN văn TuyểnV Lý TuấnTin gTùngToánÁnhN vănSáng 
3GDCDNguyênĐịa DuaToánT AnhToánÁnhN vănChinhNNYếnĐạt
4CN DuaNN YếnSinh NguyênV LýTuấnN vănChinhToánT AnhThanh
5  TinTùngCNÁnhNNYếnNhạcC ThanhMT Tuấn 
               
Thứ 51Tin TùngSinh NguyênTD ThànhN vănChinhV LýV lýN vănSángYến
2ToánĐạtTin TùngN vănTuyểnN vănChinhSinhNguyênTDThànhÁnh
3N vănV namToánĐạtN văn TuyểnHóaThanhTDThànhV LýTuấnDua
4N vănV namN vănTuyểnToánT AnhTDThànhN vănChinhSinhThanh 
5      NhạcC ThanhTinTùngCNT Anh 
               
Thứ 61ToánĐạtSinhNguyênNhạc C ThanhTinTùngHóaThanhSửSángHọp toàn trường
2ĐịaDuaN vănTuyểnNN YếnToánÁnhTDThànhTinTùng
3SinhThanhTDThànhToán T AnhĐịaDuaNNYếnV LýTuấn
4TDThànhV Lý TuấnSửV namN vănChinhToánÁnhToánT Anh
5HĐNGLLThanhHĐNGLLĐạtHĐNGLLV namHĐNGLLChinhHĐNGLLNguyênHĐNGLLSáng
               
Thứ 71NN YếnToánĐạtGDCD DuaHóaThanhMT ÁnhToánT AnhTuyển
2N vănV namNN YếnMT T AnhMTÁnhN vănChinhSinhThanhThành
3SửChinhMT T AnhSinh NguyênNNYếnĐịaDuaN vănSángTuấn
4ToánĐạtGDCDDuaSửV namSinhNguyếnNNYếnSửSángTùng
5SHLThanhSHLĐạtSHLV namSHLChinhSHLNguyênSHLSángV Thanh